top of page

Käesolevas poliitikas kirjeldatakse, kuidas Abel OÜ kasutab küpsiseid ja isikuandmeid Beautiful Me rullmassaažides ja veebilehel rullmassaaz.ee.
Abel OÜ (registrikood 11997137), asukohaga Wismari tn 14-5 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10136. (Edaspidi: Beautiful Me rullmassaaž).

KÜPSISTE KASUTUS (COOKIES)

Küpsis on väike andmeelement, mis saadetakse veebilehelt ja mis salvestatakse kasutaja veebilehitsejas, mobiiltelefonis või muus seadmes.

Küpsiseid on kahte liiki:

Seansiküpsised luuakse siis, kui Te veebisaiti külastate. Neid kasutatakse tagamaks veebisaidi korrektne toimimine.

Püsiküpsised jäävad Teie veebilehitsejasse pikemaks ajaperioodiks. Need aitavad veebisaidil tunda ära Teie seadme järgmine kord, kui Te meie saiti külastate, või registreerida Teie liikumismustreid meie saidil, et arendada klientide kasutajamugavust ning suunata personaalset turundust.

Küpsistega sarnaseid funktsioone täidavad ka teised tehnoloogiad, nt pikslisildid, veebilutikad, veebihoidlad ja muud sarnased failid ja tehnoloogiad. Käesolevas küpsisepoliitikas kasutame mõistet „küpsised" küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta.

Seansiküpsiseid, mida kasutatakse veebisaidi funktsionaalsuse eesmärgil, ei ole allpool kirjeldatud.

Järgmised püsiküpsised täidavad järgmisi eesmärke:

 • Facebook

Facebook kasutab seda mitmesuguste reklaamitoodete edastamiseks, nt reaalajas pakkumised kolmandate osapoolte reklaamijatelt.​

 • Google Adwords

Google Adwords kasutab küpsiseid selleks, et taasaktiveerida külastajaid, kellest veebisaidil käitumise põhjal otsustades võivad tõenäoliselt saada kliendid.

 • Google Analytics

Google Analytics küpsised registreerivad unikaalse ID ja koguvad statistilisi andmeid selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. Samuti jälgib see kasutajaid eri seadmete ja turunduskanalite lõikes ning kogub andmeid külastajate seadmete kohta. Meie praeguse seadistuse kohaselt on need andmed anonüümsed.

 • Google Tag Manager

Google Tag Manager on teenus, mille kaudu on võimalik käsitleda tõhusalt skripte, mis võivad, aga ei pruugi seadistada jälgimis- ja/või reklaamiküpsiseid. Sellega tagatakse ka, et need skriptid on kaasatud veebilehtedel tõhusal viisil selliselt, et laadimine toimuks lehtedel nii kiiresti kui võimalik.

 • Microsoft Application Insights

Kasutatakse selleks, et koguda veebisaidi kasutamise, laadimisaegade jms kohta statistilisi andmeid. Küpsis salvestab unikaalse identifikaatori, et tunda ära kasutajaid, kui nad aja jooksul veebilehte taaskülastavad. Andmed on anonüümsed ja ei ole seotud ühegi identifitseeritud isikuga.

 • Wix.com

Rullmassaaz.ee veebilehte majutab ja kodulehe teenust pakub Wix.com, mis lisab vajalikud küpsised korrektseks veebilehe toimimiseks ja turvalisuse tagamiseks. Loe milliseid küpsiseid Wix.com kasutab: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Kuidas küpsistest keelduda?

Kui soovite loobuda küpsiste salvestamisest oma arvutisse, võite valida veebilehitseja turvaseadistustest küpsistest keeldumise. Tüüpilised veebilehitsejad on Chrome, Firefox ja Internet Explorer.

Kui Teil on see seadistatud, ei salvesta Abel OÜ ega ükski teine veebisait küpsiseid, kuid võib juhtuda, et osa meie ja teiste veebisaitide funktsioonidest ei tööta ideaalselt.

Samuti võite muuta oma veebilehitseja seadistusi, et Teile kuvataks hoiatus iga kord, kui sait üritab küpsist seadistada, ning seejärel võite otsustada iga küpsise osas eraldi, kas aktsepteerida seda või mitte.

Lisainfot selle kohta, kuidas seda oma veebilehitsejas organiseerida, leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org või https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ .

Käesolevaid küpsiste tingimusi võidakse igal ajal muuta ilma sellest ette teatamata, et kindlustada tingimuste vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele. Tingimuste uuendatud versioon on kehtiv ning teile kohalduv alates selle avalikustamisest käesoleval veebilehel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 

Milliseid isikuandmeid Beautiful Me kehasalong töötleb

Milliseid isikuandmeid Beautiful Me rullmassaaž töötleb
nimi, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood;
kauba kohaletoimetamise aadress;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed.

Jälgimisseadmete kasutamine salongides (videokaamerad)Beautiful Me rullmassaažides kasutatakse jälgimisseadmeid, st videokaameraid, eesmärgiga tagada isikute ja vara kaitse. Videosalvestuste vastutav töötleja on Abel OÜ. Videosalvestis säilitatakse maksimaalselt 30 päeva, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamine on vajalik seadusest tuleneva õiguse või kohustuse täitmiseks.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse teenuse pakkumiseks kliendile, kliendiga suhtlemiseks, broneeringute tegemiseks ning haldamiseks, personaalsete pakkumiste saatmiseks e-postile, kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika ja turunduskampaaniate tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendile teenuse osutamise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Kes isikuandmeid kasutavad
Isikuandmeid kasutavad Beautiful Me rullmassaaži töötajad teenuse pakkumiseks. Nimi, telefoninumber ja aadress edastatakse kliendi kauba kohaletoimetajale. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe ja broneeringusüsteemi funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoiavad Wix.com, Ektaco AS ja BookLux.com (OÜ Otsiabi), mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Beautiful Me rullmassaaži töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse osutamisega ja veebipoe tellimustega seonduvaid küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Beautiful Me rullmassaaž rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine Beautiful Me rullmassaaži volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Beautiful Me rullmassaaži ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega tutvumiseks ja paranduste tegemiseks kirjutada e-postile info@rullmassaaz.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel (näiteks uudiskirja ja SMS-teadete saamine), siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel (info@rullmassaaz.ee).

Säilitamine

Beautiful Me rullmassaaži kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui Beautiful Me rullmassaažis või rullmassaaz.ee / beautifulme.ee lehel on sooritatud ost, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Vaidluste lahendamine Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@rullmassaaz.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

VIDEOSALVESTISTE TÖÖTLEMINE
 

Kasutame Beautiful Me rullmassaažides turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) ja nimetatud isikute kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ning vara kaitseks. Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jääb vastuvõtu ala, sealhulgas sissepääsud, kaubalett, vastuvõtulaud, puhkediivan. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad. Järgnevalt kirjeldame videokaamerate kasutamise põhitingimusi:

 • jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne, digitaalne, suurendamisvõimalusega, koos helisalvestamisega

 • kellele salvestis võidakse edastada –  PPA, meile turvateenuseid osutav ettevõte

 • kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele – ettevõtte tegevjuht (Abel OÜ) ja ettevõtte poolt volitatud juhtivtöötajad.

 • kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 1 kuu, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.

 • jälgimise aeg – ööpäevaringselt

 • jälgimise liik – reaalajas ja/või salvestamise ja järelevaatamisega

 • mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad pilveserveris, kuhu on juurepääs vaid eelpool nimetatud isikutel kasutajatunnuse ja parooliga

 • kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada taotluse e-maili teel info@rullmassaaz.ee . Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 1 kuu, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi

bottom of page